Till huvudinnehåll

Ansökan om modersmålsundervisning inför hösten 2021

Det är nu dags att ansöka för modersmålsundervisning inför höstterminen 2021. Modersmålsundervisning erbjuds inom grundskolan till elever som har ett annat modersmål än svenska.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket. De nationella minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib) är undantagna från regeln att minst fem elever ska ha önskat språket.

När kan man ansöka om modersmålsundervisning?
- Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket och det ska talas hemma.

- Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib) erbjuds även om språket inte talas hemma.

- Detsamma gäller elever som är adopterade och som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål.

- Modersmålsundervisning är frivilligt och måste ansökas om.

Har ert barn modersmålsundervisning redan, eller om ni har skickat in en ansökan tidigare, behöver ni inte göra detta igen. För de språk där det i nuläget är för få sökande samlas insända ansökningar till vi fått ihop minst fem ansökningar i språket.

Hur görs ansökan?

Ansökan kan göras digitalt (bank-ID krävs) på https://sjalvservice.lycksele.se/modersmalgrundskola

Det går också att fylla i ansökan på den blankett som ni hittar här:
Ansökan om modersmålsundervisning

Blanketten ska skickas till:
Lycksele kommun
Förskola och grundskola
921 81 LYCKSELE

 

Uppdaterad den 19 april 2021