Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ändrade telefontider till miljöinspektörer

Vi vill ge handläggningen av era ärenden en större del av vår tid.

Därför ändrar vi telefontiderna till våra miljöinspektörer. Från och med v 38, 16 september, nås miljöinspektörer via växeln 0950- 16600 måndag-torsdag 08.00-11.30.

Kom ihåg att ni alltid kan nå oss via mail myndighetsenheten@lycksele.se.

Välkomna med era frågor!

Uppdaterad den 24 september 2019

Kontakt


Myndighetsenheten, Lycksele kommun