Till huvudinnehåll

Ändrade telefontider till miljöinspektörer

Vi vill ge handläggningen av era ärenden en större del av vår tid.

Därför ändrar vi telefontiderna till våra miljöinspektörer. Från och med v 38, 16 september, nås miljöinspektörer via växeln 0950- 16600 måndag-torsdag 08.00-11.30.

Kom ihåg att ni alltid kan nå oss via mail myndighetsenheten@lycksele.se.

Välkomna med era frågor!

Uppdaterad den 24 september 2019