Till huvudinnehåll

Lovaktiviteter för barn och unga

Bild på ungdomar som sitter i en skatepark

Regeringen har fattat beslut om ett riktat bidrag till Sveriges kommuner under 2021. 

Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år.

Syftet med bidraget är att:
-Stödja kommuner att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen.

-Utöka kommunernas satsning på lovaktiviteter.

-Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Kommunerna kan fritt välja hur aktiviteterna ska bedrivas. Lovaktivitet kan bedrivas i egen regi, inom öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer.

Hur ansöker du om bidraget?
Du skickar in din ansökan till linda.jonsson@lycksele.se

Ansökan ska innehålla:

  • Information om din förening eller organisation med kontaktuppgifter
  • Beskrivning av aktiviteten
  • Plats för aktiviteten
  • Beräknat antal deltagare
  • Start och slutdatum
  • Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för personal, material med mera

Du ska redovisa skriftligt senast 30 dagar efter genomförd aktivitet. Redovisningen ska innehålla fördelningen mellan pojkar och flickor som deltagit i aktiviteten samt fördelning mellan åldersgrupper (6-9år, 10-12år, 13-15år).

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas, om endast del av bidraget använts ska resterande återbetalas.

Välkommen med din ansökan!

Frågor besvaras av Linda Jonsson 0950-166 31, linda.jonsson@lycksele.se

Uppdaterad den 26 maj 2021