Till huvudinnehåll

Får stöd för sitt arbete för utsatta

Lycksele kvinnojour och tjejjouren i Lycksele får 6000 kronor var i bidrag från Folkhälsorådet. Det för sitt arbete med utsatta grupper under den pågående pandemin.

Den rådande pandemin påverkar oss alla i samhället men allra mest de som redan är i en utsatt situation eller i en beroendeställning. Utifrån det beslutade ett enigt Folkhälsoråd i slutet av november att skicka ett bidrag till organisationer som arbetar folkhälsofrämjande i kommunen. Lycksele kvinnojour och tjejjouren i Lycksele får 6000 kronor var i bidrag från Folkhälsorådet.

Viktigt arbete
Petra Svedin (C) ordförande i Folkhälsorådet i Lycksele menar att organisationerna gör ett mycket viktigt arbete.
- Konsekvenserna av pandemin påverkar oss alla men det blir extra tydligt när någon redan befinner sig i en utsatt situation. Alla ska ha möjlighet till att känna trygghet, speciellt en tid som denna, säger hon.
Sonja Sandqvist ordförande i kvinnojouren i Lycksele är tacksam för alla bidrag som kommer till organisationen.
- Vi har märkt av ett ökat tryck under hösten säger Sonja Sandqvist.

 

Uppdaterad den 22 december 2020