Till huvudinnehåll

Nedsatt bärighet på enskilda vägar

Väg med gupp

På grund av tjällossning är det nedsatt bärighet på de enskilda vägarna.

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet.

När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Bild på tabell över enskilda vägar

Uppdaterad den 9 april 2020