Till huvudinnehåll

Smittspridningen i Lycksele

bild på hand som håller i en spruta

Smittspridningen i Lycksele är för närvarande mycket hög och det påverkar många av kommunens verksamheter.

– Vi behöver nu verkligen göra allt vi kan för att vända kurvan och bromsa smittspridningen. Varje val du gör är viktigt för att hjälpa vården, skolan och övriga funktioner i samhället för att vi snabbare ska kunna komma tillbaka till en mer normal tillvaro, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef i Lycksele.  

Hög personalfrånvaro
Sedan den första februari är det 132 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter, 57 personal, 69 elever och sex brukare. Hög personalfrånvaro både inom hemtjänsten och på särskilda boenden gör att läget för stöd, vård och omsorg (SVO) är mycket ansträngt just nu. Även inom skolan är det på vissa skolor stor påverkan. Störst spridning har vi på Finnbacksskolan och Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. På Finnbacksskolan handlar det om 38 elever och sju personal smittade. På Tannbergsskolan 22 elever och åtta personal. Båda skolorna har i dag fjärrundervisning. På kommunnivå har det smittats 336 personer i Lycksele sedan pandemins början. Statistiken Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun uppdateras varje torsdag klockan 14.00.

Nya beslut kan komma
Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Målet är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Nya beslut som gäller enskilda verksamheter kan komma på kort tid.
- Jag vill passa på att skicka ett tack till alla inom vård, omsorg och skolan och alla andra verksamheter som kämpar och försöker att få vardagen att fungera, trots ett mycket ansträngt läge. Ni gör ett fantastiskt jobb, säger Ingela Gotthardsson.

Vaccinering
Vaccineringen på våra särskilda boenden för äldre är helt klar. Personalen på särskilda boenden och hemtjänst har fått sin första dos och andra dosen planeras inom kort. Vaccineringen pågår till brukare inom hemsjukvård. Vi hanterar och prioriterar vaccinationer i den takt vi får tillgängligt med vaccin.

För mer information om vaccinering
Vaccination mot covid-19

Varför är det så viktigt att hålla skolan öppen så långt det är möjligt?
En av de främsta anledningarna till att hålla skolorna öppna är att stängda skolor skulle få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen, tvingas att stanna hemma med sina barn.

Framförallt är utbildning avgörande för barnens framtid. Vi har också många elever som verkligen behöver stöd och hjälp av sina lärare.

Våra yngre elever är, till skillnad från gymnasieelever, inte heller stora nog att ta ansvar för sina egna studier. En stängning skulle därför ställa höga krav på föräldrarna, ett ansvar alla föräldrar tyvärr inte har möjlighet att ta.

 

 

 

Uppdaterad den 10 februari 2021