Till huvudinnehåll

Ny förskola öppnar nästa höst

Bild på norrängsskolan

Nästa höst beräknas den nya förskolan vid Norrängsskolan vara klar för inflyttning.

De senaste åren har det fötts fler barn i Lycksele än tidigare och trycket på förskoleplatser inom barnomsorgen är stort. Därför planeras det för en helt ny förskola med fyra avdelningar vid Norrängsskolan i Lycksele.
En ny detaljplan håller på att tas fram med syfte att möjliggöra byggandet av förskolan i nära anslutning till Norrängsskolans befintliga verksamhet.
Planen var att öppna i början av 2020. Men nu försenas byggstarten.
- Vi hade hoppats att kunna öppna redan efter årsskiftet men det är många delar som ska falla plats innan bygget kan dra igång, säger Samuel Lundström, verksamhetschef för, för- och grundskola.

Tillfällig förskola öppnar
Under vårterminen 2020 kommer det att öppna en tillfällig förskoleavdelning på Domarvägen, kallad Domherren. Detta för att alla barn som är i behov av förskoleplats ska kunna erbjudas en plats.
- Trycket på förskoleplatser är stort och det är viktigt att kunna erbjuda en plats för de som önskar. De barn som sedan ska börja på den nya förskolan följer med från Domherren dit. Det blir också samma personal som kommer att arbeta på Domherren, som sedan börjar på den nya, säger Caroline Andersson, förskolechef.

Mindre barngrupper
I och med att det öppnar fler förskoleavdelningar hoppas kommunen att kunna sänka storleken på barngrupperna. I dag består den genomsnittliga barngruppen av 17,1 barn. Kommunen siktar på att minska det till 15,7 till hösten 2020.
- Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda fler förskoleplatser. Det är en målsättning som vi jobbat mot. Det gör också att vi till hösten räknar med att minska barngrup-perna på förskoleavdelningarna, säger Samuel Lundström.

Uppdaterad den 27 november 2019