Till huvudinnehåll

Ny rekommendation om testning

Symbolisk bild på coronavirus, rosafärgad virus

Alla som har varit utanför Norden under de senaste sju dagarna bör PCR-testa sig för infektion av covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika. Anledningen är att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder.

Uppmaningen om att PCR-testa sig gäller alla som är äldre än förskoleklassålder, även om man är vaccinerad, har varit infekterad under senaste halvåret eller uppvisat ett negativt test i samband med inresa.

Du som varit ute och rest bör också vara extra uppmärksam på symtom under kommande 14 dagar. Testa dig så snart som möjligt om du får symtom som kan tyda på covid-19.


För dig som vistats i Sydafrika
Du som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de sju senaste dagarna före inresa i Sverige uppmanas att testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag, samt ta ett nytt test efter fem dagar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också att du stannar hemma i sju dagar efter inresa.

Barn som är yngre än förskoleklassålder och som har vistats i södra Afrika är undantagna från att testa sig efter inresa, men de bör stanna hemma i sju dagar.

På 1177.se hittar du information om hur du går till väga för att testa dig, beroende på vilken region du är i.

Nya åtgärder vid ökad spridning av covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 och minska belastningen på sjukvården. Den viktigaste åtgärden är ökad vaccinationstäckning. Vaccinationstäckningen behöver öka bland individer som är 50 år och yngre för att bromsa den ökning av smittspridning som ses i flera regioner.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på råd som regeringen nu ska ta ställning till. Dessa kan införas oberoende av varandra.

Exempel på föreslagna åtgärder:

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas

Uppdaterad den 2 december 2021