Till huvudinnehåll

Cykla enkelt runt i Lycksele

Bild på skylt för gång- och cykelväg

I Lycksele tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta samt ett miljövänligt alternativ. Gång- och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum vidare till de olika stadsdelarna.

Totalt finns 3,5 mil gång- och cykelväg. Stråken går förbi många viktiga områden som idrottsplatser, naturområden, parker, skolor och arbetsplatser. Gång- och cykelvägarna är markerade med speciella skyltar. För att underlätta för dig som cyklar finns en cykelkarta som visar alla cykelvägar.

Karta över kommunens gång- och cykelvägar

Trafikverkets gång- och cykelvägar
I Lycksele är väghållaransvaret uppdelat mellan kommunen och Trafikverket. Övervägande delen av de gång- och cykelvägar som löper längs Trafikverkets vägar driftas av dem. Inom Lycksele tätort är det stråken längs med väg E12 och väg 365 (Sorselevägen och Vilhelminavägen), hit hör exempelvis gång- och cykeltunnlarna intill bron över Umeälven.

Karta över Trafikverkets gång- och cykelvägar

Regler och säkerhet vid cykling
Vet du vilka regler som gäller när du cyklar och vet du hur din cykel ska vara utrustad för att du ska kunna cykla tryggt och säkert? På 
Transportstyrelsens hemsida kan du läsa om trafikregler för dig som cyklar och på Trafikverkets hemsida kan du läsa vilken utrustning din cykel behöver för att du ska cykla säkert.

Uppdaterad den 23 juli 2020