Till huvudinnehåll

Avveckling av restriktioner

solnedgång där man suddigt ser folksamling

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort i dag den 29 september.

Steg fyra inleds i dag och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

 Läs mer på:
www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se/


Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och hindra spridning av covid-19. Pandemin pågår fortfarande och för människor som inte har vaccinerat sig är det fortsatta restriktioner som gäller.

Det här är det som gäller för de som inte är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • Du bör hålla avstånd till andra människor
  • Du bör särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och med personer över 70 år.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderas att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer på
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/ovaccinerade-bor-fortsatta-vara-forsiktiga-efter-den-29-september/

Tredje dos vaccin till fler grupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin. Det omfattar de som bor på äldreboende, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Barn från 12 år erbjuds vaccin
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna.

 

Uppdaterad den 29 september 2021