Till huvudinnehåll

Flygmätning på låg höjd

Karta över området där de flyger. Bland annat Kristineberg och Rusksele

Boliden Mineral planerar att genomföra en geofysisk flygmätning på låg höjd under perioden 1 juni – 1 oktober. Mätningen är en del av Bolidens eftersökningsarbete.

Flygmätningen påbörjas tidigast den första juni och avslutas senast den första oktober. Syftet med arbetet är att samla in magnetiska
data inför eventuell fortsatt prospektering. Mätningen genomförs från ett mindre flygplan som flyger på låg höjd, cirka 30 meter över
marken längs med mätlinjer. Bolidens fokus är att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av mätningen. I närheten av bostäder och djur utökas
flyghöjden därför till cirka 50 meter för att minimera eventuell påverkan.

Kan orsaka tidsbegränsade bullerstörningar
Mätningen är väderberoende och flygning kommer ske dagtid mellan 07:00 och 21:00. Arbetet kan lokalt komma att orsaka tidsbegränsade
bullerstörningar som är högst tillfälliga.

För mer detaljerad information om var och när flygning lokalt kommer att ske, vänligen lyssna till Sveriges Radio P4 under mätperioden. Du kan även kontakta Boliden på telefonnummer 070-224 65 19 eller via e-post: gruvratt.geodata@boliden.com

Uppdaterad den 21 maj 2022