Till huvudinnehåll

Ny avfallsplan med tillhörande lokala föreskrifter för avfall

Kommunfullmäktige antog under december månad 2020 en ny avfallsplan med tillhörande lokala föreskrifter för avfall.

Under det gångna året har nationell lagstiftning ändrats vilket gör att kommunerna från och med 2022-01-01 övertar ansvaret för returpapper som tidigare betecknats som avfall inom ramen för producentansvar. Reviderade föreskrifter har under hösten arbetats fram i samverkan mellan Lycksele kommun och Lycksele Avfall & Vatten AB.

De reviderade föreskrifterna har förenklats och förtydligats jämfört med de föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige i december 2020.

Du har nu som abonnent och kund möjlighet att tycka till om de reviderade föreskrifterna inför antagande av kommunfullmäktige.

Skicka in dina synpunkter via e-post till kommun@lycksele.se, märk meddelandet ”Avfallsföreskrifter” i ärenderaden.

 

Tack för dina synpunkter!

 

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 2 december 2021