Till huvudinnehåll

Ny ordförande i kommunfullmäktige

Bild på Elisabeth som tittar in i kameran och ler.

Vid dagens kommunfullmäktige i Lycksele tog Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) över ordförandeklubban efter Christer Hedlund. 

- Det känns både hedrande och spännande att få förtroendet för att ta över ordförandeposten för kommunens högsta beslutande organ. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm (M). 

Hon har lång erfarenhet inom politiken, både på lokal och riks nivå. I dag bland annat som förste vice ordförande för Moderaterna i Västerbotten och riksdagsledamot.

Vad är det viktigaste i din roll som ordförande för kommunfullmäktige?
– En av de viktiga delarna är att se till att den demokratiska processen fungerar fullt ut, säger hon. 

Utökad investeringsram för 2021
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsram för 2021 med tre miljoner kronor i syfte att iordningställa byggbara villatomter i Hedlunda. Lycksele kommun har en positiv befolkningsutveckling och det senaste året har sett en markant ökning av förfrågningar avseende byggbar mark för enbostadshus, särskilt i närhet till vattendrag. Det finns sedan slutet av 1980-talet ett detaljplanerat område i den norra delen av Hedlunda by som inte exploaterats. Detaljplanen håller på att ändras i syfte att skapa modernare byggrätter men området behöver iordningställas och nödvändig infrastruktur behöver byggas, däribland VA-anslutningar samt lokalgata. 

Uppdaterad den 19 april 2021