Till huvudinnehåll

Samisk flaggdag 29 november

Bild på samiska flaggan

Den 29 november är det allmän samisk flaggdag, detta för att uppmärksamma frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen.

Elsa Laula var en samisk ledargestalt och hon var med och skapade samernas första samiska riksorganisationen Lapska Centralförbundet 1904 där hon blev valdes till ordförande. Hon var mycket aktiv i kampen för samernas medborgerliga rättigheter och påtalade orättvisan i att samerna inte hade rätt att bebo Sápmi medan andra icke-samer söderifrån fick den rätten. Hennes stridbarhet som same och kvinna sågs inte med blida ögon av samtidens styrande.

1908 gifte hon sig och flyttade till Norge, där fortsatte hon sitt arbete och tillsammans med samiska förkämpen Daniel Mortenson kallade hon till det första samiska landsmötet, den 6:e februari 1917, i Trondheim. Mötet blev en stark samisk manifestation mot myndigheter och förtryck. På mötet deltog samer såväl från Sverige som Norge. 6:e februari 1918 hölls det första samiska landsmöte på svensk sida i Östersund.

Mötte motstånd både som same och kvinna
Elsa utmanade makten och tog för sig i en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt. Precis som Siri Broch Johansen skriver i sin bok Elsa Laula Renberg – Historien om samefolkets stora Minerva, mötte hon motstånd både för att hon var same och för att hon var kvinna.

Uppdaterad den 29 november 2023