Till huvudinnehåll

Fortsatt distansundervisning på Utbildningscentrum

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges. 

På måndag börjar skolorna om efter lovet. Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges. Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.

Små elevgrupper
Nytt från Skolverket är att små elevgrupper kan få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Det kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever även vårdnadshavare.

Uppdaterad den 17 april 2020