Till huvudinnehåll

Tyck till om trafiksituationen vid Djupskolavan

Bild på trafikkorsningen vid Djupskolavan

Nu har du möjligheten att tycka till om trafiksituationen på bron över Djupskolavan.

Lycksele kommun har ett politiskt mål om att göra det enklare och tryggare att färdas som fotgängare eller cyklist. Storgatan in mot Lycksele centrum och särskilt bron över Djupskolavan har sedan länge identifierats som en problematisk flaskhals.

När kommunen nu utreder olika alternativ för att göra vägen mer tillgänglig för oskyddade trafikanter önskar vi att få höra dina synpunkter som medborgare i kommunen.

Svar till beslutsunderlag
Här i länken finns en kort enkät som du gärna får fylla i. Dina svar kommer att ingå i beslutsunderlaget för vilka åtgärder som blir aktuella samt finnas med som jämförelse då genomförda åtgärder ska utvärderas till hösten. Deltagande är självfallet anonymt. Senast den 13 april behöver vi dina svar.

Frågor eller funderingar kan skickas till infrastrukturplanerare Peter Molin, peter.molin@lycksele.se eller på telefon 0950-166 00.

Uppdaterad den 2 april 2020