Till huvudinnehåll

Flygövning vecka 37 och 38

Jas 39 Gripen

Under vecka 37 och 38 genomför F 21 och F 17 en taktisk flygövning i luftrummet över Norr- och Västerbotten. En del av övningen innebär överljudsflygning vilket kan ge upphov till kraftiga smällar, så kallade ljudbangar. 

Båda veckorna förekommer lågflygning inom övningsområdet. Under vecka 38 genomförs även överljudsflygning - flygning över ljudets hastighet.

När flygplanen når ljudets hastighet, cirka 1220 km/h, har ljudvågorna framför planet tryckts ihop så tätt att det bildas en våg och när denna når marken kan den upplevas som en ljudbang, en kraftig smäll. Om och i vilken utsträckning smällen hörs på marken beror på väder och vind vid det aktuella tillfället.

Flygning sker dagtid
För att i möjligaste mån försöka undvika störningar på marken har Flygvapnet omfattande bestämmelser vad gäller överljudsflygningar. Bland annat genomförs de inte på lägre höjd än 10 000 meter över land. Försvarsmakten meddelar att de även försöker att undvika vissa områden på kartan men då planen färdas så pass snabbt och över stora ytor är det inte alltid det är möjligt. Flygning sker endast dagtid.

Fotograf: Försvarsmakten

Uppdaterad den 11 september 2019