Till huvudinnehåll

Sandras examensarbete prisas i Sverige

Bild på Sandra Mårtensson utanför Södermalmsskolan

Sandra Mårtensson är lärare på Södermalmsskolan i Lycksele. I våras blev hon klar med sin lärarutbildning. Nu har hennes examensarbete valts ut som ett av två vinnande bidrag i Sverige av examensarbeten inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Det är via Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) som utmärkelsen delas ut. Examensarbetet ”Är den levande? Hur undervisning kan utformas för att ge yngre elever möjlighet att utveckla sin förståelse för begreppet liv” gjorde Sandra under våren. Nu har det valts ut som ett av två vinnande bidrag i Sverige. Kriterium för att vinna var att arbetet skulle vara nyskapande och värt att sprida till en bred publik.
- Det känns väldigt stort och hedrande. Jag svävar lite på moln nu, säger Sandra.

Intresset bland eleverna stort
Sandra har jobbat inom skolan i Lycksele större delen av sin studietid. Det var tack vare det hon fick sin idé till examensarbetet. 
- Anledning till att jag valde att rikta mitt examensarbete mot detta område var för att under höstterminen 2019 hade en av mina elever tagit med sig en köttätande växt och en aloe vera-växt till skolan för att visa upp. Intresset var stort för den köttätande växten medan aloe vera-växten inte alls skapade lika stort engagemang. Eftersom den köttätande växten kunde äta flugor ansåg eleverna att den levde. Jag stannade då upp elevernas diskussion och frågade om det bara var den köttätande som levde, inte aloe vera-växten? Eleverna var eniga om att det bara var den köttätande växten som levde. Då väcktes tanken kring att arbeta med detta område, vad ett liv är, säger Sandra. 

Stort och hedrande
Den 11-12 november anordnar institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborg Universitet och Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) en konferens. Som ett av de vinnande bidragen erbjuds Sandra att presentera resultaten från sitt arbete på FND:s konferens. Årets konferens blir en digital version. 

Här finns Sandras uppsats att läsa:
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1437731&dswid=-1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 10 september 2020