Till huvudinnehåll

Enkät om återvinning och återbruk

Bild på älven nere vid bron från flottarminnet.

Lycksele kommun arbetar med en ny avfallsplan 2021-2028 där en väsentlig del handlar om återvinning samt minskat avfall genom bland annat återbruk.

Som medborgare i kommunen vill vi gärna höra dina åsikter och tankar kring detta. Ditt medverkande är självklart anonymt. Dina svar kommer vara en del av underlaget för den nya avfallsplanen och hjälpa oss att driva på utvecklingen till ett mer hållbart Lycksele.

Enkät om återvinning

Tack för din medverkan!

Uppdaterad den 5 maj 2020