Till huvudinnehåll

Deklaration för en stark demokrati

Roland Sjögren som håller i demokratideklrationen. Står framför stadshuset.

Lycksele kommun har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Genom undertecknandet åtar sig Lycksele kommun att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Sveriges demokrati firar 100 år och det kommer att synas på olika sätt under året. Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren (KD) har i dag den 3 juni skrivit under en deklaration för att stärka demokratin, något som kommer att ske runt om i hela Sverige.

Tanken med deklarationen är att alla aktörer som undertecknat den genom sina egna åtaganden ska bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

Deklaration för en stark demokrati
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

 

Uppdaterad den 3 juni 2021