Till huvudinnehåll

Granskning av Lycksele översiktsplan

Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan för Lycksele kommun. En plan som sträcker sig fram till år 2040. Nu är det dags för granskning av planförslaget. I förslaget föreslås områden för bebyggelseutveckling och riktning för användning av mark och vatten. Granskningen pågår till den 31 augusti 2022.

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Lycksele växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden.

Nästa steg - granskning
Nu är det dags för granskning av översiktsplanen. Den finns tillgänglig i digitalt format samt i PDF. Dessutom finns översiktplanen i fysiskt exemplar på biblioteket samt i stadshusets reception. 

Handlingar
Översiktsplanen samt samrådsredogörelse finns till höger på denna sida samt här. Den digitala översiktsplanen går att nå här: digital översiktsplan

Frågor och synpunkter
Har du synpunkter, övriga frågor eller funderingar går det att kontakta oss på följande sätt:

Maila: op2040@lycksele.se

Ringa: 0950 166 00

Fysiska informationsträffar kommer anordnas under granskningstiden. Håll utkik efter dessa på kommunens hemsida samt sociala medier.

Uppdaterad den 23 maj 2022