Till huvudinnehåll

Flera åtgärder bedöms kunna avvecklas 9 februari

vinterbild

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna. 

I Lycksele var det under vecka 3, 119 konstaterat smittade i hela kommunen. Inom egen verksamhet under vecka 4 har vi hittills 116 smittade inrapporterade.  

Notera att det kan finnas ett stort mörkertal och vara en eftersläpning i uppdateringen. Detta på grund av nuvarande rekommendation att vara hemma om du testar positivt med ett antigentest (så kallat snabbtest) då hamnar personen inte i regionens statistik. Vi räknar med att de kommande veckorna kommer den kommunala statistiken att vara preliminär. 

Hög sjukfrånvaro 
Inom särskilt boende har vi en brukare konstaterad smittad under denna vecka.  Inom LSS verksamhet har vi två brukare som är konstaterat smittade denna vecka. Elever inom för- och grundskolan står för en stor del av de bekräftade fallen. Totalt har det rapporterats in 85 smittade skolelever inom för- och grundskolans verksamhet under vecka 4.  

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas anser Folkhälsomyndigheten.  

Vaccinerna ger ett gott skydd
Även om behovet av slutenvård stiger så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Samtidigt visar statistik från sjukvården att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom hos de allra flesta, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter. 

Konkreta besked och detaljer i avvecklingen av åtgärder kommuniceras under nästa vecka.

Uppdaterad den 27 januari 2022