Till huvudinnehåll

Nu startar medborgarundersökningen 2020

Bild från gågatan Lycksele

Vi vill att du som bor i Lycksele kommun ska trivas! Vi vill erbjuda dig och alla andra som bor i Lycksele kommun så bra service som möjligt. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker. 

För att kunna göra det, är det viktigt att veta vad du tycker om kommunen och vår verksamhet. För att få svar på våra frågor samarbetar vi med Statistiska centralbyrån, SCB, som genomför en enkätundersökning under hösten 2020. I dagarna får 118 800 invånare i 100 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.

Slumpmässigt utvalda privatpersoner
Under vecka 35 kommer slumpmässigt utvalda privatpersoner att få ett informationsbrev skickat till sig för att tycka till om sin kommun.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Ta chansen att påverka
Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.  Informationsbrevet kommer att skickas ut mellan den 24 och 28 augusti. Svaren ska vara SCB tillhanda senast den 3 november, då stänger insamlingen. Webbenkäten går även att besvara  på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Vad handlar enkäten om?
Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst.

Vem står bakom undersökningen?
SCB gör medborgarundersökningen på uppdrag av Lycksele kommun. 

Varför ska jag delta?
Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen.

 

Uppdaterad den 20 augusti 2020