Till huvudinnehåll

Modernisering av mobilnätet

Moderniseringen av mobilmaster innebär att utrustningen ska renoveras och anpassas till ny teknik. Det medför att utrustningen under kortare perioder behöver släckas ned medan arbetet pågår. Det kommer att beröra platser i Lycksele kommun. 

Det kommer vanligtvis att handla om några timmar men i undantagsfall kan avbrott ske under längre perioder på cirka 36 timmar. 

Aktuella orter inom Lycksele

92034 Vormsele - 2022-03-07

92191 Lycksele - 2022-03-07

92194 Rusksele - 2022-03-07

92199 Lycksele - 2022-03-07

Mer information hittar du under länken https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernisering

Uppdaterad den 7 mars 2022