Till huvudinnehåll

Trafiksäkerhet i bostadsområden

barn som cyklar

Kommunen får in många önskemål om farthinder på våra villagator från oroliga vårdnadshavare.

Alla åtgärder är inte kommunens ansvar att genomföra. En sänkning av hastigheten till 30 kilometer är gjord på många gator och övervakning är polismyndighetens uppgift. Som motorfordonsförare förväntas man köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar. I ett bostadsområde gäller alltid att man måste vara uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut på gatan.
För en ökad förståelse om den upplevda trafiksituationen är det även viktigt att samverka grannar emellan.
Tänk på att:
Barn har inte samma synfält, hörsel och uppmärksamhet som en vuxen.
Kör du 30 kilometer i timmen hinner bilen rulla minst 10 meter innan du har hunnit sätta foten på bromspedalen.

Uppdaterad den 13 maj 2020