Till huvudinnehåll

Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Det blir en nystart för demokratiprojektet mellan Lycksele kommun och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska samarbetsparterna utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, i västra Afrika.

Projektet var i startgroparna redan i januari 2020 då Lycksele fick 2,5 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet kommunala partnerskap. Projektet finansieras av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. På grund av pandemin avstannade processen i början av 2020. 
- Det känns skönt att projektet kan ta fart igen. Med tanke på att nästan 70 procent av befolkningen i Homa Bay är under 25 år och det är deras framtid vi ska vara med och förbättra så känns det extra viktigt, säger Elin Larsson, projektledare och handläggare för jämställdhet- tillgänglighet- och folkhälsofrågor på Lycksele kommun. 

Stärker lokala demokratiarbetet
Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda politiker genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Lycksele kommun genom sitt partnerskap med Homa Bay County utarbeta en allsidig plan för integrerad avfalls- och vattenhantering, det vill säga en plan för hur avfallet i området kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt utifrån de förutsättningar som finns och hur rent dricksvatten kan bli en självklarhet för befolkningen.

- Att få möjligheten att genomföra ett demokratiarbete av det här slaget gör att verksamheterna i kommunen utvecklas. Jag tror projektet kommer att bidra till både kunskap och nytänkande, och inte minst sätter det Lycksele på kartan, både nationellt och internationellt, säger Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.

Varför är det bra att Lycksele är med i detta projekt?
- Eftersom Region Västerbotten genom Glesbygdmedicinskt centrum i Storuman driver ett annat projekt när det gäller Hälso- och sjukvård så känns det otroligt bra att vi är med när det gäller vatten- och avfallshanteringen. Tillgång till friskt vatten och att man har koll på sitt avfall är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en god sjukvård. Projekten går liksom ”hand i hand, säger Betty-Ann Nilsson, styrgruppsrepresentant i projektet. Betty-Ann sitter även med i Region Västerbottens styrgrupp för det projektet och har en nyckelfunktion i samverkan.
- Projektet är viktigt av den anledningen att vi kan hjälpa invånarna i Homa Bay till ett mer långsiktigt fungerande system när det gäller vatten och avfallshantering. Det är viktigt utifrån våra hållbarhetsmål. Det är även ett samarbete med Region Västerbotten som även de är med i ett projekt vilket är riktat mot hälso- och sjukvård, fortsätter Betty-Ann Nilsson. 

Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv
I slutet av oktober åker en delegation som består av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner till Homa Bay i Kenya för att bygga upp ett långsiktigt samarbete och se de möjligheter och utmaningar som finns i området med fokus på hållbar avfalls- och vattenhantering.
- Jag har arbetat med vatten och avlopp i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv här i Lycksele, den här resan kommer bli intressant för både mig och bolaget. De olika förutsättningarna mellan länderna, till exempel klimatet, ekonomiska resurser, vattnets kvalitet och tillgång kommer kräva att vi tänker annorlunda, det blir en utmaning men också lärorikt. Om vi kan bidra med kunskap och tekniker för rening och vattenframställning vore det utmärkt. Rent vatten är helt avgörande för ett hälsosamt liv, säger Michael Johansson, arbetsledare på Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB).

 

Fakta
Projektet är treårigt. De svenska kommuner/regioner som samtidigt beviljades bidrag är förutom Lycksele: Ekerö, Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Piteå, Region Östergötland, Ronneby, Umeå, Växjö och Öckerö. Elva svenska kommuner och regioner delar på 10,6 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Projektet finansieras av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor. Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 26 oktober 2021