Till huvudinnehåll

Ny tillfällig pandemilag från och med 10 januari

Bild på kvinna med visir

Från och med den 10 januari så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids-eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut samt kontrollera hur restriktionerna följs.

Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

  • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
  • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest-och föreningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Här kan du läsa mer om tillsyn:www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

 

 

Uppdaterad den 13 januari 2021