Till huvudinnehåll

Jättesatsning i Västerbotten

Fler utbildningar och större möjligheter för företag att få tag i kompetens. Nu går kommuner, universitet och näringsliv ihop och gör en unik satsning i norra Norrland. Det här innebär det för företagen och invånarna.

Förutsättningarna till utbildning på universitetsnivå ser olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Alla har inte samma möjligheter och mest drabbat
är glesbygden som har begränsade resurser. Nu ska en gemensam satsning, där 17 kommuner, tre universitet och representanter från näringslivet jobbar tillsammans, lösa problemen. Kommunalförbundet Akademi Norr består av 12 inlandskommuner i norra Norrland. De påbörjade arbetet med att höja utbildningsnivån för tre år sen, vilket redan har gett stora resultat. Och nu ökar de farten ytterligare genom att samverka med starka partners, och 7,5
miljoner i beviljade medel från Europeiska socialfonden.

Synliggöra utbud
– Vi får redan förfrågningar från andra regioner som är väldigt nyfikna på hur vi jobbar. Till exempel hur vi startar upp nya yrkeshögskoleutbildningar och hur vi testar att lösa praktiska problem som kan vara stoppklossar. Det är många som visar intresse för norra Norrland och flera utbildningsaktörer som vill etablera sig här. Så vi ska också fokusera ännu mer på att synliggöra
vilket utbud av utbildningar som finns i kommunerna, säger Martin Bergvall, verksamhetschef, Akademi Norr.

Att så här många aktörer går ihop och kraftsamlar i hela norra Sverige är unikt. Men det är nödvändigt, då behoven är så olika i de medverkande kommunerna.
– Kompetensbristen i regionen är enorm just nu och behoven av eftergymnasial kompetens kommer att vara hög många år framåt. Därför är det viktigt att våga tänka nytt och hitta nya sätt att jobba. Detta projekt är ett steg i det ledet och ger möjlighet att utveckla såväl utbildningsutbudet som former för studentstöd och service, så fler får chansen att plugga vidare
även om de vill bo kvar, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

Högre utbildning och kompetensförsörjning
Den stora satsningen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra praktik på hemorten och studera på distans. Akademi Norr samverkar i länet med flera starka aktörer som Skellefteå kommun, Företagarna Västerbotten och Umeå universitet.
– Det finns ett stort behov av att arbeta brett för att öka förutsättningar och intresse för högre utbildning och kompetensförsörjning i norra Norrland. Det här ger möjligheter för näringsliv, offentlig sektor och lärosäten att tillsammans verka i den riktningen, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan, Umeå Universitet.

Öka samarbetet
För att lösa kompetensbristen snabbt ska företag, yrkeshögskolor och lärcentrum öka samarbetet. Tillsammans kommer de utveckla modeller för att kartlägga behov och ta fram nya anpassade utbildningar.
– Vårt sätt att samverka här i norr ligger redan i framkant, även nationellt sett. Vi har skapat metoder tillsammans som verkligen underlättar för kommuner och företag i inlandet. De kan exempelvis ha behov av en utbildning men för få deltagare. Där klustrar vi ihop arbetsgivarnas
kompetensbehov och kopplar ihop med utbildningsaktörer. Det har redan resulterat i en ny utbildning till inlandet. Nu vill vi fortsätta jobba ännu mer operativt och få saker att hända, säger Martin Bergvall.

Företagarna Västerbotten är en part som välkomnar ett brett samarbete över kommungränserna. Och att näringsliv och offentlig sektor måste arbeta tillsammans för att lösa kompetensförsörjningen i Västerbotten.
– Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för invånarna att kunna studera inom de yrken där behoven finns. Företagen i Västerbotten behöver anställa tusentals personer under lång tid framöver. Därför måste vi alla arbeta aktivt med att matcha kompetensbehovet och insatserna som ska genomföras, säger Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten.

Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd
Det tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi. Samverkanspartners är bland annat Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, flera yrkeshögskoleaktörer samt kommunerna Skellefteå, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

Om Akademi Norr Akademi Norr är en samverkan mellan 12 kommuner från Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele,
Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele). Syftet är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning, där Akademi Norr verkar som ett nav för det övergripande arbetet. Utbildningarna ska tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Inom samverkan har varje
deltagande kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. Akademi Norr styrs av en direktion som framför allt består av kommunalråden i respektive kommun.

För mer information:
Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr, martin.bergvall@akademinorr.se, 070-600 33 32

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan, Umeå Universitet, lars-erik.lauritz@umu.se, 090-786 75 27

Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå, ida.lindh@skelleftea.se, 070-541 39 89

Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten, jonas.nordin@foretagarna.se, 070- 264 54 09

Uppdaterad den 13 december 2022