Till huvudinnehåll

Skydda dig mot bostadsinbrott

Ritad bild på en maskerad person som ska göra inbrott

Polisen gör under 7 och 9 juni en informationsinsats kring villainbrott. De kommer att genomföra dörrknackning i utvalda områden i Lycksele tätort. Kampanjen genomförs i förebyggande syfte för att informera er husägare om hur ni kan skydda er mot inbrott. 

Under 2020 drabbades region Nord av en inbrottsvåg som pågick under en längre period än vad man sett tidigare. I lokalpolisområde Södra Lappland kunde man se en ökning av antalet inbrott under 2020, 46 fullbordade inbrott och det högsta antalet anmälda inbrott över de senaste 4 åren. Samtliga kommuner i lokalpolisområde Södra Lappland genomförde trygghetsenkäter under hösten 2020. I dessa enkäter framkom att det brott man är mest orolig att utsättas för är inbrott i bostaden.

Brottsförebyggande information
Då polisen i första hand ska förebygga brott kommer kommun-och områdespoliser därför att viga två kvällar för att gå runt till hushåll i inlandskommunerna och sprida brottsförebyggande information till medborgarna. I Lycksele sker detta ikväll den 7 juni och den 9 juni. Självklart så sker det på ett coronasäkert sätt. 

Uppdaterad den 7 juni 2021