Till huvudinnehåll

Uppdatering om smittläget vecka 47

symbolisk bild corona

Vi har i dag 67 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Detta gäller perioden mellan den 4 -18 november. Av dessa är 35 personal, 30 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Vissa har tillfrisknat och återgått till skola och arbete. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 

Information om Skogsgläntan:
Sedan vecka 46 har kommunen två brukare som är konstaterat smittade på Skogsgläntan. Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. Provtagning har gjorts på andra boenden som i dagsläget inte påvisat smitta.

Alla medarbetare inom särskilt boende både inom äldreomsorg och LSS, samt hemtjänstens personal använder munskydd enligt råd från Region Västerbotten. Besöksförbud råder på Skogsgläntan. Vi gör undantag till de anhöriga som har personer som vårdas i livets slut. Besökare ska ha munskydd på sig vid besök och till personer som vårdas som är konstaterade med covid-19 används skyddsutrustning.

Övriga boenden:
Lycksele kommun vädjar om säkra besök och att följa rekommendationer och rutiner som finns på varje enhet. Munskydd på besökare är en rekommendation från regionen. I övrigt gäller att följa de allmänna skärpta råd och rekommendationer som är fastlagda om att endast umgås i den närmaste familjen. 

Smittade inom skolan
Mellan perioden den 4-18 november har 30 elever konstaterats smittade inom skolan. Av dessa är 21 elever på Tannbergsskolan och fyra på Finnbacksskolan. Av dessa har elever tillfrisknat och återgått till skolarbete.

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan pågår under vecka 47 för gymnasieskolan och grundvux. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats. Under veckan kommer nya beslut kring fortsatt undervisning.

Så långt som möjligt så kommer förskolor och grundskolor att vara öppna. Dels för att säkerställa att elever och barn får den undervisning de har rätt till, dels för att alla vårdnadshavare ska kunna fortsätta med sina vanliga arbetsuppgifter och att samhällsviktiga funktioner inte ska drabbas.

TÄNK PÅ ATT:
- Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. - Tvätta händerna. Ofta.
- Stanna hemma när du är sjuk.
- Testa dig om du har symtom.

Håll dig uppdaterad via www.krisinformation.se och via kommunens hemsida www.lycksele.se

 

 

Uppdaterad den 18 november 2020