Till huvudinnehåll

Trygghetsenkät 2020

Uniformerad polis samtalar med medborgare

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare.

En del i det arbetet skapas genom ett samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu tillsammans en trygghetsenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla. Dessutom är denna undersökning extra viktig då Covid-19 pandemin har hindrat oss för att hålla fysiska dialogträffar.

Vill du veta mer om samverkansavtalet och medborgarlöften kan du läsa om det: HÄR

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma.

Länk till enkäten: Lokal Trygghetsenkät 2020

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2021.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till: 25 oktober kl. 00:00 

Vänliga hälsningar

Erik Karlsson & Petra Boman                         Niklas Karlsson
Kommunpoliser, Södra lappland                   ANDT/BRÅ-Samordnare

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 oktober 2020