Till huvudinnehåll

Här är våra kommunpoliser

Bild på Adam Nyström och Pär Danielsson från polisen.

Kommunpoliser ska skapa trygghet och arbeta brottsförebyggande genom att ha nära kontakt med kommun och medborgare. Pär Danielsson och Adam Nyström arbetar som kommunpoliser i Lycksele och Södra Lappland.

I polisens verksamhetsidé ingår att polisen ska komma närmare medborgarna och vara ledande i det brottsförebyggande arbetet. Som en del av detta arbete har det skapats en funktion inom svensk polis som kallas kommunpolis. Pär Danielsson och Adam Nyström arbetar som kommunpoliser i Lycksele och Södra Lappland.

Strategiskt uppdrag
- Vår roll är att vara ute och synas på olika sätt och jobba långsiktigt. Det kan till exempel vara att vi hälsar på ute i skolor och på fritidsgårdar och informerar om olika saker. Men det kan också vara trygghetsskapande, genom till exempel trygghetsvandringar, säger Pär Danielsson. 

Kommunpoliserna har ett strategiskt uppdrag och är samordnare i kontakten med samhället. Tillsammans med kommunerna och externa intressenter ska de driva processen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Ta fram medborgarlöften
Ett av kommunpolisernas uppdrag är att tillsammans med kommunerna ta fram medborgarlöften som utgör en del av samverkansöverenskommelserna. Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. 

Upplevd trygghet
Forskning har visat att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.
- Ju fler vi är som arbetar mot samma mål, desto starkare blir vi. Polisen har ett brottsförebyggande uppdrag men det är samtidigt viktigt att alla känner att de har ett ansvar för att vi ska ha ett tryggt samhälle, säger Pär Danielsson.

Uppdaterad den 20 december 2019