Till huvudinnehåll

Kommunen genomför mätningar av gammastrålning

I februari månad kommer kommunen att genomföra referensmätningar av gammastrålning på fem geografiskt sprida och förutbestämda platser i kommunen. Mätningarna genomförs regelbundet i hela Sverige som en åtgärd efter Tjernobylolyckan 1986.

Mätningarna är ett sätt för kommunerna att öva och vara förbered om en kärnteknisk olycka inträffar och gör att vi får god kunskap om bakgrundsvärden i vår omgivning.

I händelse av olycka
Om vi får larm om en kärnteknisk olycka kommer kommunens personal att mäta bakgrundsnivåer innan nedfallet når kommunen. Vi kommer även att kunna mäta när nedfallet kommer och efter. På det sättet får vi information om läget i vår kommun och kan ta beslut om skyddsåtgärder om det behövs.

Vid händelse av en kärntekniskolycka kommer varningar att kunna utfärdas med hjälp av utomhuslarm. Som kommunmedborgare ska man lyssna till Sveriges Radio P4 som är beredskapskanal i händelse av kris.

Bakgrundsstrålning
Radioaktiva ämnen finns naturligt i låga koncentrationer i vår omgivning och varierar från plats till plats. Radioaktiva ämnen finns omkring oss i byggmaterial, i marken och i våra egna kroppar. De viktigaste naturligt förekommande radioaktiva ämnena är uran med dotterprodukter. Vissa bergarter innehåller påfallande höga halter uran. Kosmisk strålning härrör från solen och rymden och varierar beroende på latitud och höjd över marken. Vädret spelar stor roll för strålnivån exempelvis ökar regn dosraten beroende på att atmosfärens innehåll av radondöttrar följer med regndropparna ned medan ett tjockt snötäcke reducerar bakgrundsstrålningen. Efter 1945 har också människan påverkat bakgrundsstrålningen genom kärnvapenladdningar som sprängts i övningssyfte.

Tjernobylolyckan
Tjernobylolyckan som inträffade 1986 i Ukraina medförde att Västerbotten drabbades med hög markbeläggning genom nederbörd. Beläggningen blev ojämnt fördelad beroende på hur mycket det regnade på olika platser. Halveringstiden för cesium-137 är 30 år och gör att mängden radioaktivitet gradvis har minskat sedan olyckan. Idag hittas allt lägre halter vid provtagning av livsmedel och man behöver inte känna sig orolig för att plocka bär och svamp eller fiska.

Uppdaterad den 6 februari 2024