Till huvudinnehåll

Isvägen över Umeälven är öppen för säsongen

Isvägen över Umeälven är sedan den 30 december öppen för gång- och cykeltrafik.

Isvägen kontrolleras regelbundet där man borrar och kontrollerar isens tjocklek. Är isen svag stänger kommunen isvägen med hjälp av skyltar, samt informerar på kommunens hemsida. Var vänlig att respektera detta för er säkerhet, gå aldrig ut på älven om isvägen är stängd.

Uppdaterad den 2 januari 2023