Till huvudinnehåll

Brandskyddskontroll och sotning

Bild på skorsten och en hustak med snö

Gällande sotning och brandskyddskontroll av eldstäder har Lycksele kommun ansvar för att såväl sotning som brandskyddskontroller utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Detta har skett via avtal med extern sotningsentreprenör.

Sedan första januari i år saknas avtal med sotningsentreprenör vilket innebär att vi saknar sotare för tillfället. Kommunen jobbar för att hitta en snabb och bra lösning.

Minimera risk för soteld
Även om det saknas avtal om sotningstjänster så har fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren det grundläggande ansvaret för sitt eget brandskydd. De ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

För mer information och svar på frågor:
Kontakta räddningschef på 0950-16206.

Fotograf: Arkiv

Uppdaterad den 25 januari 2021