Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 10

Illusterad graf på smittade under perioden vecka 5-9

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Under vecka 9 har vi 49 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 19 personal, 25 elever och fem brukare. Sedan 8 mars har vi sex personer smittade varav tre personal och tre elever.

På kommunnivå har det smittats 1426 personer i Lycksele sedan pandemins början, varav 120 är nya under vecka 9. Det är utifrån Region Västerbottens samt Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram tills förra veckan.

Minskningen fortsätter även vecka 9 utifrån antalet rapporterade fall, både inom kommunens verksamheter och kommunen totalt. Det ser ut att minska även vecka 10 men det är fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och bestämmelser som finns; lokala, regionala och nationella. Tillsammans minskar vi smittspridningen och håller antalet på en längre nivå. Kommunen har fortsatt hög personalfrånvaro och läget är fortsatt ansträngt inom stöd, vård och omsorg samt skolan.

Läget inom skolan
Förskolan Johan Skyttes har börjat ta emot 15-timmars barn igen denna vecka. Fortsatt screening av personal två gånger i veckan. Nytt beslut om fjärrundervisning för högstadiet och gymnasiet samt Lärcentrum tas under nästa vecka.

Läget inom stöd, vård och omsorg
Vi har fortsatt smitta på ett lss-boende bland både brukare och personal som vi berättade om förra veckan. Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. Vaccination och screening fortsätter enligt planering. Under mars månad har två brukare lämnat oss och totalt har åtta brukare dött sedan pandemin startade. Våra tankar går till anhöriga.

Uppdaterad den 11 mars 2021