Till huvudinnehåll

Information om coronaviruset, covid-19

Illustration av coronaviruset

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig
Från och med den första april 2022  klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Från och med den första november 2022 tas rekommendationen bort för grundfriska barn som är mellan 12 och 17 år. Den allmänna rekommendationen gäller då enbart för den som är 17 år och uppåt.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Stanna hemma vid symtom
Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade
Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller enbart vuxna.

Ingen testning av allmänheten
Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19

Senaste nyheterna om corona

 

Krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

03 januari 2023

Det epidemiologiska läget i Kina när det gäller covid-19 är oklart. Samtidigt förväntas resandet från landet öka kraftigt under de kommande veckorna. Folkhälsomyndigheten ber därför regeringen förbereda för krav på att personer som reser till Sverige från Kina ska kunna uppvisa ett intyg på ett nyligen taget negativt covid-19-test.


Vaccindos till äldre och riskgrupper

25 maj 2022

Pandemin med covid-19 är inte över. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong, skriver Folkhälsomyndigheten som rekommenderar ytterligare en vaccindos till äldre och riskgrupper.
Restriktioner tas bort 9 februari

03 februari 2022

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 oktober 2022