Till huvudinnehåll

Vaccindos till äldre och riskgrupper

Pandemin med covid-19 är inte över. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong, skriver Folkhälsomyndigheten som rekommenderar ytterligare en vaccindos till äldre och riskgrupper.

Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong.

Rekommendationen gäller från och med den 1 september och omfattar alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom. Alla grupper finns listade på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vuxna mellan 18–64 år 
För vuxna mellan 18–64 år kvarstår rekommendationen om vaccination med tre doser. Men den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. Regionerna bör tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos.

Barn 12-17 år
För barn mellan 12–17 år kvarstår rekommendationen om vaccination med två doser.

Uppdaterad den 25 maj 2022