Till huvudinnehåll

Avveckling av restriktioner för kultur- och fritidsanläggningar

Följande åtgärder upphör att gälla från och med 9 februari. 

  • Kommunens kultur- och fritidsanläggningar upplåts inte för läger, cuper eller andra aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
  • Begräsning av antalet besökare vid kultur- och fritidsanläggningar som är öppna för allmänheten. Maximala antalet besökare beräknas utifrån krav på 10 kvadratmeter/person inomhus.
  • Uthyrning av kommunens lokaler till privata sammankomster sänks från max 50 deltagare till max 20.

Ovanstående beslut fattas mot bakgrund av att regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat avveckla merparten av åtgärderna inom kultur- och fritidssektorn mot covid -19 från och med 9 februari 2022. 

Uppdaterad den 8 februari 2022