Till huvudinnehåll

Krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Det epidemiologiska läget i Kina när det gäller covid-19 är oklart. Samtidigt förväntas resandet från landet öka kraftigt under de kommande veckorna. Folkhälsomyndigheten ber därför regeringen förbereda för krav på att personer som reser till Sverige från Kina ska kunna uppvisa ett intyg på ett nyligen taget negativt covid-19-test.

De personer som föreslås omfattas av kravet på negativt covid-19-test är resenärer från Kina som är över 12 år och tredjelandsmedborgare, det vill säga personer bosatta utanför EES-länderna och Schweiz. Åtgärden minskar risken för att personer med en pågående infektion reser in i Sverige från Kina. Kravet föreslås vara tillfälligt och gälla i tre veckor från ikraftträdandet.

Svårbedömt epidemiologiskt läge i Kina
Kina har sedan början på december 2022 lättat på sina covid-19-restriktioner, vilket har lett till en ökad smittspridning i landet. Det råder osäkerhet kring vilka virusvarianter som cirkulerar i Kina jämfört med de varianter som sprids i övriga världen, till exempel om det finns varianter som kan ha ökad förmåga att ta sig förbi immunförsvaret eller har en ökad potential att orsaka allvarlig sjukdom. Även när det gäller rapporteringen av bekräftade fall, sjukhusvårdade och dödlighet finns en osäkerhet, vilket gör det epidemiologiska läget i Kina svårbedömt.

De kinesiska reserestriktionerna förändras dessutom den 8 januari 2023, efter att ha varit mycket strikta under hela pandemin. Firandet av det kinesiska nyåret inleds snart, och resandet från Kina väntas bli omfattande.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterad den 3 januari 2023