Till huvudinnehåll

Undvik trängsel i sommar

Vi måste alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen i samhället. Tänk på att iaktta försiktighet och undvik onödig kontakt med andra människor och framförallt lyssna på de råd som finns från ansvariga myndigheter.

Myndighetsnämnden i Lycksele kommer att bidra till detta arbete genom att utföra så kallade trängselkontroller på utvalda serveringsställen i sommar enligt den nya lagstiftningen ”Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”. Syftet med lagen är att förhindra vidare spridning av viruset som orsakar covid-19. Det är en tillfällig lag som kommit till på grund av extraordinära omständigheter. Att hålla avstånd mellan varandra är en viktig del i arbetet med att minska spridningstakten.

Följ råd och riktlinjer
Du som bedriver verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas råd och riktlinjer. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndighetens hemsidor kan man läsa mer om försiktighetsmått.

Har ni upplevt trängsel på en restaurang eller servering? I så fall får ni gärna meddela oss detta via mail: myndighetsenheten@lycksele.se

Informationsmaterial för verksamhetsutövare
www.msb.se/minska-covid-19-spridningen

Information om trängseltillsyn: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/sommaren-med-covid-19/

Bra att veta
Myndighetsenheten, hanterar frågor, klagomål och synpunkter om trängsel på serveringar. Det innefattar bland annat restauranger, uteserveringar och kaféer.
Där bedriver kommunen tillsyn över att verksamheterna följer ”Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”

Vid trängsel på andra platser, exempelvis i butiker, kollektivtrafik, gator och torg, gäller i stället ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19”. För den typen av verksamheter har kommunen inte tillsynsansvar. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamhetens ägare och allmänheten. Det är alltså dit du ska vända dig med klagomål

Glad sommar önskar vi på myndighetsnämnden

Uppdaterad den 8 juli 2020