Till huvudinnehåll

Preliminärt bokslut 2020

Årets resultat visar ett överskott på 14,8 miljoner kronor, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 13,1 miljoner kronor.

Nämnder och resultatenheter går med underskott jämfört med budget medan kommunalekonomisk utjämning, samt riktade statsbidrag på grund av corona gör att kommunen ändå visar ett positivt resultat.

Årsredovisningen samt nämndernas verksamhetsberättelser kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars, kommunstyrelsen den 30 mars och kommunfullmäktige den 19 april.

Uppdaterad den 4 februari 2021