Till huvudinnehåll

Inventering av vattenskyddsområden

Bild på Vindelälven Mårdseleforsen

Kommunen kommer under våren att inleda inventering och revidering av vattenskyddsområdena kring grundvattentäkterna i Björksele, Vormsele, Ruskträsk och Rusksele. 

Det innebär att personal på uppdrag av Lycksele kommun kommer att synas i trakterna runt dessa vattentäkter och vi ber om förståelse för den eventuella olägenhet det kan medföra. Syftet med framtagandet av nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är att framtidssäkra vattentäkterna i fråga och vattenförekomsterna i ett långsiktigt perspektiv.

Fotograf: Emma Brander

Uppdaterad den 14 maj 2020