Till huvudinnehåll

Lycksele kommun testar läkemedelsgivare

Bild på pumpen

Högre läkemedelssäkerhet för vårdtagarna och större flexibilitet – det hoppas Lycksele kommun kunna uppnå med läkemedelsgivare i assisterat läge som just nu testas på äldreboende.

Som först i Sverige har Lycksele, som redan har läkemedelsgivare ute hos vårdtagare i hemmet, börjat dela ut medicin på ett vårdboende från en automat i assisterat läge. Assisterat läge innebär att automaten är låst för vårdtagare, men att personal kan plocka ut läkemedel och dela ut till rätt person. Automaten är tyst och larmar inte så den stör vårdtagarna, men den larmar som vanligt till personalen om medicinen inte plockas ut. Delegerad personal och sjuksköterskor fyller på roboten med rätt medicin, men själva överlämnandet av medicin till vårdtagare kan göras av personal som är tränad på roboten – oavsett delegering eller ej.

Ökar säkerheten och följsamheten
– Det här ökar säkerheten och följsamheten i medicineringen – rätt medicin i rätt tid, till rätt person. Tidigare har vi kunnat ha en hög andel läkemedelsavvikelser, som ibland orsakats av att en enda personal har ansvarat för medicinerna till alla boende på avdelningen. Med hjälp av detta hoppas vi få en säkrare läkemedelshantering och en minskning av avvikelserna, säger Ann-Christin Linder, verksamhetsutvecklare för Nära Vård, Lycksele kommun.

Ökar flexibiliteten för personalen
Läkemedelsgivarna ökar även flexibiliteten för personalen och underlättar schemaläggningen eftersom man inte blir lika beroende av delegerad personal.

– Att använda assisterat läge gör att personer som av olika anledning inte klarar läkemedelsdelegering ändå kan ge medicin. Läkemedelsgivare ökar också säkerheten kring läkemedel och ger en bra kontrollfunktion så att inget blir missat då larm och påminnelser går ut, säger Johanna Tossman, enhetschef för Skyttens äldreboende i Lycksele kommun.​

För att ytterligare stärka projektets långsiktiga potential, är det beslutat att testperioden ska utvärderas och beaktas inför kommande upphandling när kommunen tar ett större grepp med utökat antal robotar.

 

Uppdaterad den 1 februari 2024