Till huvudinnehåll

YH-utbildningsplatser till Lycksele

Tisdag 19 januari avslöjades vilka kommuner i Sverige som fått beviljat YH-utbildningar till hösten. I Västerbottens inland finns Lycksele, Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Norsjö, Storuman och Malå bland dessa.

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som bestämmer vilka yrkeshögskole-utbildningar som beviljas och var i Sverige de ska förläggas. Bara en av tre ansökningar har fått grönt ljus. Men flera kommuner i Västerbottens inland kan fira att YH-utbildningarna Energiingenjör och Specialistsjuksköterska multisjuka äldre har fått ok att start igång till hösten 2021.

Starka tillsammans
Inlandskommunerna i Västerbotten har gått samman med kommuner i Norrbotten och sökt utbildningarna, för att öka chansen att få dem beviljade. Detta tillsammans med yrkeshögskolorna FEI och Medlearn. Nu fördelas utbildningsplatserna mellan kommunerna.

– Det här visar på kraften att arbeta gemensamt, och söka utbildningar tillsammans. Det är ett framgångsrikt sätt att jobba på för mindre kommuner, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för kommunalförbundet Akademi Norr som representerar 13 kommuner i Norrlands inland.

Vill se ännu fler utbildningar
YH-utbildningar ska matcha arbetslivets behov. Hela nio av tio som läser en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter examen, visar undersökningar av MYH.
– Vi är glada att de här utbildningarna är beviljade då arbetsmarknaden har ett stort behov av efter den här typen av arbetskraft.

Ändå vill Martin Bergvall se många fler YH-utbildningar till inlandet framöver. Akademi Norr har siktet inställt på nästa sökomgång, juni 2021, och genomför just nu en kartläggning om vilka behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. 
– Att vi fått beviljat utbildningar nu är en start. Men det är viktigt att vi framöver kan erbjuda ännu fler YH-utbildningar i inlandet. Vissa branscher skriker efter personal, men det saknas utbildad kompetens.

Så här har utbildningsplatserna fördelats:

Specialistundersköterska multisjuka äldre
Lycksele, 5 platser
Vilhelmina, 6 platser
Norsjö, 5 platser
Dorotea, 5 platser
Sorsele, 5 platser
Malå, 4 platser
Storuman, 2 platser

Energiingenjör
Dorotea, 5 platser
Sorsele, 5 platser
Vilhelmina, 5 platser


Uppdaterad den 21 januari 2021