Till huvudinnehåll

Nya allmänna råd i Västerbotten

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Det här gäller för dig som bor eller vistas i Västerbotten.

Undvik att umgås med andra.

• Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
• Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser

• Vistas inte i inomhusmiljöer människor samlas i, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök på exempelvis livsmedelsbutiker och apotek men tänk då på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i exempelvis möten, konserter,föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

  • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Begränsningar av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:
Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller från och med i dag och fyra veckor framåt, till och med den 8 december. Beslutet kan förlängas. 

Information about stricter guidelines in english

Uppdaterad den 12 november 2020