Till huvudinnehåll

Utveckling med bygdemedel

Vatten som forsar vid Betseledammen.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som har påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.

Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

 Exempel på vad du kan söka bygdemedel för: 

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för: 

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Bygdemedel för föreningar
Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. Föreningarna ska så långt som möjligt sträva efter att växla upp bygdemedlen med annan nationell, regional eller lokal finansiering.

Ansökningsperioden för 2023 är mellan 15 maj och 31 augusti. 

På Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruk-och-landsbygd/utveckling-med-bygdemedel.html om bygdemedel finns blanketter för ansökan, rekvisition och redovisning samt mer information om hur ansökan går till. Där finns också kontaktuppgifter till dem som handlägger bygdemedlen.

 

Fotograf: Mikael Granström

Uppdaterad den 7 augusti 2023