Till huvudinnehåll

Isvägen i Lycksele är öppen för säsongen

Nu är vintervägen över Umeälven i Lycksele öppen för gång- och cykeltrafik.  

Under dagen har vintervägen över Umeälven öppnats för gång- och cykeltrafik.  

Isvägen kontrolleras regelbundet
Istjockleken kontrolleras regelbundet undet säsongen och vintervägen stängs av när isen bedöms vara för svag. Umeälven är en reglerad älv vilket innebär att det går strömfåror i älven som kan skapa svaga isar. Plogade ytor har tjockare is och kontrolleras under hela säsongen.

 

Uppdaterad den 14 januari 2021