Till huvudinnehåll

Fjärrundervisning i skolan

Uppdatering av läget i Lycksele.
Smittspridningen har skett snabbt och vi vet nu att den brittiska virusmutationen finns i Lycksele. Läget är allvarligt och det gäller att alla tar personligt ansvar genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som gäller för Västerbotten.

På många förskolor och skolor finns covid-19 smitta och på ett flertal enheter är personalfrånvaron fortfarande hög, inte bara på grund av covid-19 utan även på grund av vård av barn, familjekarantän och vanliga förkylningar. Det gör att läget är ansträngt inom skola, stöd och omsorg. Sedan den första februari har vi hittills 200 elever och 150 personal smittade inom kommunens verksamheter, av dessa 150 är 90 personal från skolan.

För att minska smittspridning försöker skolor, fritidshem och förskolor i förebyggande syfte skapa ”bubblor”, så att så få kontakter som möjligt skapas mellan olika barn och vuxna i och mellan verksamheterna. Till föräldrar ställs en vädjan att inte utnyttja platsen på förskola och fritidshem mer än nödvändigt under perioden 24/2 - 5/3, med undantag av föräldrar med samhällsviktiga yrken som behöver fortsätta gå till arbetet.

Provtagning av personal
Lycksele kommun kommer inom kort att screena personal inom skolan. På samma sätt som redan görs på personal inom LSS, hemtjänst och särskilt boende för äldre. Med screening menas provtagning av symtomfria personer för att minska risken att covid-19 introduceras i en grupp. Syftet är att förhindra spridning av smitta genom att vidta förebyggande åtgärder.

Fjärr- och distansundervisning vecka 9 och vecka 11
Vår statistik över bekräftade covidsmittade inom kommunens verksamhet visar att det är färre fall vecka 7 än vad som registrerades vecka 6 i för-, grundskola och gymnasiet. Både avseende personal och elever. Det är glädjande men situationen är fortfarande skör. Det gör att Lycksele kommun i samråd med Region Västerbottens smittsskyddsläkare har tagit beslut att fortsätta bedriva fjärrundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet under vecka 9 samt även första veckan efter sportlovet, vecka 11. Vissa undantag görs på samma sätt som tidigare, för elever i grundsärskola årskurs 7 - 9 och högstadieelever som har sin undervisning på Tannbergsskolan och Johan Skyttes samt för gymnasiesärskolan och LärVux som har sin undervisning på plats. Vid frågor som rör enskilda elever, ta kontakt med berörd skola.

Vaccinationer
Vaccineringen på våra särskilda boenden för äldre är helt klar. Personalen på särskilda boenden och hemtjänst har fått sin första dos och andra dosen planeras inom kort. Vaccineringen pågår till brukare inom hemsjukvård. Under nästa vecka påbörjas Fas 2, allt enligt FHM nationella vaccinationsplan, med vaccinering av boende inom LSS samt personal.

Kommunen ansvarar för vaccination av de som finns inom kommunens vård och omsorg. Region Västerbotten ansvarar för att vaccinera övriga personer i kommunen. Region Västerbotten kommer att skicka ut brev med posten till dig när du står på tur.

Vi måste alla göra allt vi kan för att få stopp på smittspridningen.

 • Är du sjuk eller har symptom - stanna hemma.
 • Umgås enbart med de personer som du normalt träffar.
 • Håll avstånd till andra både inom- och utomhus.
 • Undvik trängsel.
 • Arbeta hemifrån när det går.
 • Res inte, gör inga onödiga resor.
 • Måste du åka kollektivtrafik-använd alltid munskydd.
 • Använd alltid engångsmunskydd när du är inomhus och riskerar att hamna nära någon annan vuxen utanför din närmaste krets. 
  - Men 
  munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.  


Tack för att vi hjälps åt att bromsa smittspridningen!

Uppdaterad den 25 februari 2021