Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Skolstart höstterminen 2021

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till skolan måndagen den 23 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna. 

Grundskolan
Furuvik 08.30 - samling på skolgården
Hedlunda 08.10 - samling på skolgården
Norräng  08.30 - samling i respektive klassrum
Umgransele 8.10 - samling i klassrum
Knaften 8.10 - samling i klassrum
Södermalm 8.30 - samling i klassrum
Kristineberg 08.30
Rusksele 08.00
Forsdala  08.30
Finnbacksskolan 08.40, årskurs 7 samlas utanför Entré A. Här får eleverna träffa sina handledare.
Årskurs 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum.

Grundsärskolan och träningsskolan
Grundsärskolan och träningsskolans årskurser 1-6 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Grundsärskolans årskurs 7-9 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Träningsskolans 7-9 samlas i sina hemklassrum.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Tänk på att stanna hemma om du är sjuk
Håll avstånd
Tvätta händerna

Välkomna till läsåret 2021/2022!

 

 

 

Uppdaterad den 18 augusti 2021