Till huvudinnehåll

Skolstart höstterminen 2022

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till skolan måndagen den 22 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna. 

Grundskolan
Furuvik 08.30 - samling på skolgården
Hedlunda 08.10 - samling på skolgården
Norräng  08.30 - samling i respektive klassrum
Umgransele 8.10 - samling i klassrum
Knaften 8.10 - samling i klassrum
Södermalm 8.30 - samling i klassrum
Kristineberg 08.30
Rusksele 08.00
Forsdala  08.30

Finnbacksskolan 08.40, årskurs 7 samlas utanför entré A. Här får eleverna träffa sina handledare.
Årskurs 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum.
Resursskolan årskurs 7-9 08.30. Klassrummet Grubbskolan

Grundsärskolan och träningsskolan
Grundsärskolan och träningsskolans årskurser 1-6 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Grundsärskolans årskurs 7-9 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Träningsskolans 7-9 samlas i sina hemklassrum.

Välkomna till läsåret 2022/2023

 

 

 

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 18 augusti 2022